iŠanon - Obchodní podmínky

Cílem projektu iŠanon je pro širokou veřejnost dlouhodobě poskytovat webovou službu, která nahradí klasický šanon moderní službou iŠanon.

Díky registraci do služby iŠanon budete mít možnost využívat veškeré benefity spojené s efektivním zpracováním vašich dokumentů. Naší hlavní prioritou je bezpečnost aplikace iŠanon a dokumentů do ní vložených, proto jsme zavedli bezpečnostní opatření, která odpovídají nejvyšším světovým standardům (viz Bezpečnost).

Registrací a užíváním iŠanonu dáváte souhlas s těmito podmínkami užití:

 1. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služby „iŠanon“, přístupné na internetové adrese www.isanon.cz, provozované firmou DELTAX Software, s.r.o., IČ 26509679, se sídlem Sluneční náměstí 2562, Praha 5 (dále jen Provozovatel) stanovená mezi Provozovatelem a uživatelem služby (dále jen Uživatel) a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tuto službu využívat.
 2. Služba iŠanon umožňuje Uživateli ukládat a archivovat elektronické dokumenty, vytvářet na jejich základě finanční přehledy a statistiky a odesílat a přijímat zprávy prostřednictvím emailu a datové schránky.
 3. Uživatel, který má zájem o využívání služby iŠanon a všech jejích funkcionalit, je povinen si v rámci služby iŠanon vytvořit uživatelský účet, platit za jeho používání (viz ceník) a souhlasit s těmito podmínkami užití.
 4. Odsouhlasením podmínek užití souhlasí Uživatel s následujícím:
  1. Služba iŠanon je po uplynutí zkušební doby (1 měsíc po registraci Služby) poskytována za úplatu (viz Kolik iŠanon stojí). Úplata za používání služby se provádí bankovním převodem na účet 823318028/5500 vždy dopředu dle zvolené délky předplatného (1, 6, 12 měsíců).
  2. Používáním služby iŠanon se rozumí přihlášení se do systému (tj. zadání uživatelského jména a hesla na internetové adrese www.isanon.cz).
  3. Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz odst. 3 výše) uvedl, neposkytne třetí osobě.
  4. Provozovatel se zavazuje, že obsah uživatelských dat neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah editovat, cenzurovat ani monitorovat.
  5. Uživatel tímto ve smyslu zákona 480/2004 Sb. souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli služby iŠanon emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které iŠanon nabízí, a ostatních službách Provozovatele.
  6. Provozovatel se zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost služby iŠanon.
 5. Uživatel je oprávněn svůj účet v rámci služby iŠanon kdykoliv bez náhrady zrušit, a to zasláním emailu s žádostí o zrušení účtu na adresu podpora@isanon.cz. Žádost musí být zaslána z emailu uvedeného při registraci Služby a musí obsahovat správné uživatelské jméno a heslo. Provozovatel se zavazuje, že v souvislosti se zrušením účtu Uživatele smaže neprodleně veškerá data, která Uživatel v průběhu užívání služby iŠanon u Provozovatele uložil.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání bez předchozího upozornění.