Bezpečnost

Bezpečnost aplikace iŠanon a dokumentů do ní vložených je naší hlavní prioritou. Můžete se přesvědčit, že bezpečnostní opatření, která jsme zavedli, odpovídají nejvyšším světovým standardům.

Tato webová aplikace iŠanon (provozovaná na platformě NET Genium) byla otestována dle mezinárodních bezpečnostních standardů OWASP společností AutoCont CZ a.s. (14.4.2012).

Fyzické zabezpečení

 • Servery jsou umístěny v bezpečném hostingovém centru vybaveném záložními zdroji elektrické energie, účinným chlazením, protipožárním systémem a 24h ostrahou.
 • Fyzický přístup k serverům je umožněn pouze pověřeným pracovníkům provozovatele a je monitorován kamerovým systémem.
 • Provozní parametry databázových a aplikačních serverů jsou nepřetržitě monitorovány.

Požadavky na vybavení uživatele

 • HW – libovolné zařízení s připojením na internet
 • SW – libovolný operační systém s nainstalovaným internetovým prohlížečem
 • podporované prohlížeče:
  • Internet Explorer verze 5.5 a vyšší
  • Mozilla Firefox verze 2 a vyšší
  • Google Chrome
  • Safari verze 3 a vyšší
 • prohlížeče určené pouze k prohlížení obsahu:
  • Opera verze 7 a vyšší

Zabezpečení dat

 • Přístup do aplikace probíhá prostřednictvím vlastního uživatelského jména a hesla.
 • Při pokusech o odhadnutí hesla je přístup zablokován.
 • Komunikace mezi serverem a uživatelem je šifrována SSL bezpečnostním certifikátem.
 • Data ukládaná v databázi jsou šifrována.
 • Probíhá pravidelné zálohování všech dat na fyzicky oddělené úložiště.
 • Je zajištěna ochrana osobních údajů – provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a nakládá s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Nastavení internetového prohlížeče

Pokud ovládání aplikace iŠanon nefunguje správně, zkontrolujte prosím nastavení Vašeho internetového prohlížeče podle níže uvedené specifikace:

je povoleno automatické stahování souborů - „Nástroje > Možnosti internetu… > Zabezpečení > Vlastní úroveň… > Stažení > Automatické dotazování při stahování souborů” – nastavit „Povolit”.