Bezpečnost

Bezpečnost aplikace iŠanon a dokumentů do ní vložených je naší hlavní prioritou.
Zpracování veškerých údajů v aplikaci iŠanon je pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování se využívá bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťující ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, neoprávněným přenosem, před ztrátou nebo zničením a před jiným možným zneužitím.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tato webová aplikace iŠanon (provozovaná na platformě NET Genium) byla otestována dle mezinárodních bezpečnostních standardů OWASP společností AutoCont CZ a.s. (14.4.2012).

Fyzické zabezpečení

 • Servery jsou umístěny v bezpečném hostingovém centru vybaveném záložními zdroji elektrické energie, účinným chlazením, protipožárním systémem a 24h ostrahou.
 • Fyzický přístup k serverům je umožněn pouze pověřeným pracovníkům provozovatele a je monitorován kamerovým systémem.
 • Provozní parametry databázových a aplikačních serverů jsou nepřetržitě monitorovány.

Požadavky na vybavení uživatele

 • HW – libovolné zařízení s připojením na internet
 • SW – libovolný operační systém s nainstalovaným internetovým prohlížečem
 • podporované prohlížeče:
  • Internet Explorer verze 5.5 a vyšší
  • Mozilla Firefox verze 2 a vyšší
  • Google Chrome
  • Safari verze 3 a vyšší
 • prohlížeče určené pouze k prohlížení obsahu:
  • Opera verze 7 a vyšší

Zabezpečení dat

 • Přístup do aplikace probíhá prostřednictvím vlastního uživatelského jména a hesla.
 • Při pokusech o odhadnutí hesla je přístup zablokován.
 • Komunikace mezi serverem a uživatelem je šifrována SSL bezpečnostním certifikátem.
 • Data ukládaná v databázi jsou šifrována.
 • Probíhá pravidelné zálohování všech dat na fyzicky oddělené úložiště.
 • Je zajištěna ochrana osobních údajů – provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a nakládá s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Nastavení internetového prohlížeče

Pokud ovládání aplikace iŠanon nefunguje správně, zkontrolujte prosím nastavení Vašeho internetového prohlížeče podle níže uvedené specifikace:

je povoleno automatické stahování souborů - „Nástroje > Možnosti internetu… > Zabezpečení > Vlastní úroveň… > Stažení > Automatické dotazování při stahování souborů” – nastavit „Povolit”.