Registrace

 
  • Registrací se nezavazujete k žádným budoucím platbám.
  • Po registraci můžete používat iŠanon zdarma neomezeně dlouho.
  • Dostupné jsou veškeré funkce jako v placené verzi.
  • Bezplatná verze iŠanonu je omezena pouze množstvím uložených záznamů (100 záznamů).
  • Po dosažení limitu nebude možné ukládat další dokumenty, ale stávající zůstanou nadále dostupné.
  • Placená verze iŠanonu nemá žádný limit uložených záznamů.