O nás

Aplikace iŠanon je projektem firmy DELTAX Software, s.r.o. Konkrétně se na projektu podílejí

  • Milan Eyberger - vedoucí projektu
  • Michal Šídlo - aplikace

DELTAX Software, s.r.o.
IČO: 26509679
Sídlo: Praha 5, Sluneční náměstí 2562,
PSČ: 158 00

Cíl projektu iŠanon

Stát a poskytovatelé komerčních služeb (internet, telefon, energetika atd.) tlačí na zavedení elektronického zasílání faktur, protože to je rychlé levné a ekologické. To ale platí jen z poloviny, pokud si nakonec příjemce fakturu vytiskne, aby si ji mohl založit doma nebo v práci do šanonu. Cílem projektu iŠanon je pro širokou veřejnost jako první zavést webovou službu, která nahradí klasický šanon moderní službou iŠanon.

Poslání projektu iŠanon

Během života člověka vzniká v souvislosti se vzděláním, prací, podnikáním, spotřebou zboží a služeb (banka, pojišťovna, mobilní operátor), bydlením a dalšími aktivitami velké množství dokumentů. Většina z nás potřebuje uchovávat tyto důležité i méně důležité dokumenty pro pozdější použití nebo jen proto, že nám to zákon nařizuje (např. účetnictví). K ukládání papírových dokumentů se běžně používají šanony, složky, šuplíky, regály a skříně mnoha druhů a typů. Takto uložené papírové dokumenty zabírají hodně místa, špatně se v nich vyhledává a nejsou chráněny proti živelným pohromám (požáru, záplavě či jiné nepříjemné události) ani proti stárnutí, blednutí či mechanickému poškození. Největší nevýhodou je ale to, že je nemáme po ruce, kdykoliv a kdekoliv je potřebujeme. Jako příklad lze uvést situaci, kdy jsme v práci a potřebujeme pro zaměstnavatele doklad o dosaženém vzdělání (např. maturitní vysvědčení/vysokoškolský diplom), který máme ale u rodičů na druhé straně republiky v šanonu.

V současné době se stále častěji setkáváme kromě papírových dokumentů s elektronickými dokumenty. Orgány veřejné moci v České republice začaly v roce 2009 používat systém elektronických datových schránek pro vzájemnou komunikaci a pro komunikaci s komerčními subjekty. Firmy přecházejí od papírových faktur zasílaných poštou k fakturám elektronickým zasílaným e-mailem případně nově systémem datových schránek. Podání na úřadech lze již provádět pomocí elektronických formulářů. Zaměstnavatelé posílají zaměstnancům elektronické výplatní pásky, banky nám posílají elektronické bankovní výpisy. Odklon od papírových dokumentů je zřejmý a široce podporovaný nejen z ekologických a ekonomických důvodů. Elektronické dokumenty lze jednoduchým způsobem uchovávat a archivovat, posílat, zálohovat, prohledávat, zpracovávat, získávat cenné informace, časové přehledy, statistické souhrny atd.

Firmy a státní instituce, které zpracovávají velké množství agend a dat, používají pro práci s elektronickými dokumenty rozsáhlá a složitá softwarová řešení – informační systémy – investice za stovky tisíc až desítky milionů korun. Pro domácnosti a drobné podnikatele jsou tyto nástroje nevhodné a drahé. Nicméně i v tomto segmentu roste potřeba zpracovávat a uchovávat elektronické dokumenty pomocí jednoduchých nástrojů přístupných obyčejným lidem. V reakci na výše uvedené vznikl projekt iŠanon – Agenda bez starostí.

Obchodní podmínky